Danışmanlık

Kentsel Dönüşüm

6306 Kentsel Dönüşüm Kanunu Kampsamında Eski yapınızın anahtarı teslim alınıp yeni yapınızın anahtar teslimine ve iskan (Yapı kullanma izin belgesi) alınıp tapu sahiplerine teslim edilinceye kadar tüm süreçler için danışmanlık hizmeti verilmektedir. 15-2 Maddesi (Uygulama Yönetmeliği) Haklar.

Belediye Süreçleri

Proje onayı ve ruhsat alma işlemleri

Proje onayı ve ruhsat alma işlemleri, belediyeye imar durumu(çap) belgesi, imar plan notları ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği, yangın yönetmeliği, otopark yönetmeliği, sığınak yönetmeliği vb. yönetmelikler, yapı ruhsatı işlemleri,

Müteahhitlik

Malik Uzlaşma Sağlanması

Hak sahipleri arasında ortak çıkarlara dayalı bir uzlaşmanın sağlanması.

Müteahhidin Yönlendirilmesi

İlgili Projenin yükünü kaldırabilecek kapasitede çözüm ortaklarımızdan müteahhidin yönlendirilmesi.

İş Takibi

Tüm sürecin başından sonuna kadar uzman ekibimiz tarafından takibi ve yönetilmesi.

Bize Ulaşın.